51 võimalust video kasutamiseks turunduses

Turundusvideo võidab ettevõtete seas järejest rohkem populaarsust tehnoloogia arengu ja järjest langevate videoproduktsiooni hindadega. Kas ise filmitud või produktsioonifirmalt tellitud, lähiaastatel on sellest saamas number 1 turunduskanal oma auditooriumiga suhtlemiseks. Seda just kahel põhjusel: 1) video on palju haaravam kui pilt või tekst ja 2) video on palju veenvam. Järgnevalt hulk ideid, kuidas videot oma turunduses kasutada.

Kliendikogemuse videod

1. Klientide hinnangud ja tagasiside. Ei ole midagi paremat kui päris kasutajate kiitvad arvustused Sinu toodete kohta või tagasiside sellest, kuidas Sinu toode/teenus nende ärides kasutust leiab. Tavapäraselt on tegu mitte üle minuti pikkuste klippidega.

2. Edulood sellest, kuidas Sinu toote/teenuse abil on klientidel hästi läinud. Nagu tagasisideklippide puhulgi on tegu pigem lühikeste klippidega.

3. Case study. Pikem süvenenud lugu sellest, kuidas mõni ettevõte on Sinu toote/teenuse oma tööprotsessidesse juurutanud, kasutab seda igapäevatöös ja millist edu selle abil saavutanud. Tavaliselt analüütilisem ja pikem kui hinnangud või edulood. Enamasti koosneb intervjuudest ja katteplaanidest, lugu on tavapäraselt: probleem-lahendus-edu.

4. Juhuslikud intervjuud tänaval sobivad laia tarbijaskonnaga toodetele. Mõnikord lavastatud, mõnikord reaalsed.

5. “Ampsud” messidelt ja ettekannetest, kus Sinu kliendid jutu seas mainivad kiitvalt ka Sinu toodet/teenust. Ei pea olema pikad videod, küll aga peab olema kliendi nõusolek avaldamiseks.

Toote või teenuse reklaamvideo

6. Toote reklaami tarbitakse tavapäraselt ostutsükli alguses, uue toote avastamisel. Toote reklaam peab olema fokuseeritud kliendi kasule ja räägitud kliendi perspektiivist. Reklaami põhisõnum peab olema paigas ja selge. Aitab eristada toodet konkurentidest.

7. Toote tutvustus näitab, kuidas Su toode töötab, miks ta erineb konkurentidest ja kuidas selle abil lahendada kliendi probleemi. Hea tootevideo aitab kallutada klienti Sinu toote poole, tavapäraselt ostutsükli keskel. Turunduses soovitame kasutada märksõnaotsinguid ja retargeting’i.

8. Toote arvustused kolmanda osapoole esituses. Kui arvustus on positiivne, kasuta seda oma turunduses ja jaga edasi. Soovitatav on ka leida partnerlussuhteid usaldusväärsete kolmandate osapooltega tootearvustuste tegemiseks. Hea kasutada valdkonna arvamusliidreid.

9. Animeeritud jutustused probleeme lahendavatest toodetest/teenustest muutuvad järjest populaarsemateks. Pealeloetud vokaali taustal jooksvad pildid ja animatsioon moodustavad atraktiivse terviku. Otsi näiteks “whiteboard animation” Youtubest.

Ettevõtte turundusvideo

10. Ettevõtte tutvustus on edasiarendus trükimeedias levinud ettevõtte “voldikust” eesmärgiga anda uuele külastajale esmane ülevaade, mis ettevõttega on tegu. Tavapäraselt sisaldavad sellised mainevideod vaadet ajalukku, tähtsamaid tooteid või ärivaldkondi, juhtkonda/omanikke.

11. Juhtkonna esitlused majandustulemused, uued strateegiad või regulaarsed ülevaated ettevõtte käekäigust on hea võimalus näidata ettevõtte juhtkonna nägu ja tegu.

12. Töötajate tutvustus on järjest populaarsust koguv valdkond. Ettevõtte fassaadi asemel näidatakse päris inimesi ja päris kohti, märksõnad siirus, audentsus ja vaata võime end nähtuga siduda. Uuringud näitavad, et pigem usutakse turundusvideos reatöötajat kui ettevõtte juhti.

13. Ringvaated töökeskkonnas ja seadmepargi tutvustamine annavad hea võimaluse vaatajale aru saada, mis ettevõttega on tegu. Tasub uhkusega näidata oma seadmeparki, töökeskkonda, tööprotsesse. Tihti toimib hästi ka värbamisvideona.

14. Kokkuvõtted majandusaasta või kvartalite kaupa annavad ülevaate toimunust. Aastaraamatu uusversioon.

15. Videosignatuurid on lühikesed videoklipid (10-30sek), mis tutvustavad ettevõtet või persooni paari sõnaga. E-kirja jaluses, LinkedIN profiilis jm. sots.meedia profiilides.

Treening ja koolitus

16. Koolitusvideo oli esimene valdkond videoturunduses ja seniajani tõenäoliselt üks enimkasutatud. Klassiõppe asemel märgatavalt odavam variant. Võimalus integreerida e-õppe keskkondadesse.

17. Värskenduste / uute võimaluste kiirkoolitused müügimeeskonnale. Eriti hea sisekommunikatsiooniks juhul, kui füüsiline vahemaa on suur ja näost-näkku kohtuda raske.

18. Kontekstipõhine koolitusvideo on populaarne tarkvaras ja veebikeskkondades, kus videoklipp asetseb just mingi funktsiooni või protsessi juures. Ka näiteks toodete montaazi jaoks vms. konkreetsete protsesside juhendamiseks.

Kasutajatugi

19. Müügijärgsed tugi- ja hooldusjuhendid videodena on kergesti järgitavad ja kasutajatele mugavad.

20. KKK ehk korduma kippuvad küsimused võivad keerulisemate ja visuaalselt seletust nõudvate teemade puhul olla väga hea mõte teha videodena.

21. Video otseülekanne kasutajatoe pakkumiseks. Kõige levinum vorm on kahtlemata Skype ja Apple facetime vahendusel, samas tehnoloogiaid on valikuks palju rohkem.

Sisekommunikatsioon

22. Sisekommunikatsioon võib osaliselt olla videona. Ettevõtte protsessid, töötajad, infovaramud jne. Võib kasutada nii live “webinari” vormi kui ka varemsalvestatud meediapanka. Muutub järjest populaarsemaks tänu kaugtöö laiemale levikule.

23. Ürituste/messide ülekanded ettevõtte siseseks tarbimiseks. Messikülastusi võimaldada kõigile oma ettevõtte töötajatele on tõenäoliselt võimatu, küll aga saab teha väga hea videokokkuvõtte tähtsamatest teemadest, intervjuud jne.

24. Uue töötaja tere-tulemast-pakett võib osaliselt olla videona. Ettevõtte ajalugu, struktuur, protseduurireeglid jne. saab väga efektiivselt edastada videona.

25. Tuleohutus, terviseohtus, turvalisuse jne. sisekoolitused on videona efektiivsemad kui klassiruumis kuulatud loenguna.

Reklaam, turundus

26. Reklaamvideo klassikalises mõttes võib paljudel eelarvest välja jääda, küll aga tasuks mõelda alternatiividele internetis. Preroll youtubes, sponsoreeritud videod blogides, reklaamid mängudes ja ürituste sponsoreerimine on kõik kättesaadavad ka väiksema turunduseelarvega. Ühtlasi aitab see väga täpselt sihtida oma turundusvideo õigele sihtrühmale.

27. Viirusturundus (viral) nõuab väga head loovideed, et inimesed hakkaksid ise videot aktiivselt edasi levitama. Enamasti on raske brandiga siduda.

28. Video e-mailis tõstab uuringute järgi linkidel klikkimist vähemalt 2x.  Kindel soovitus, et turundusvideo peab olema väga konkreetse call-to-acitoniga ja pigem lühike.

29. Teleturu sarnased informaatiivsed müügisaated on lõputu inspiratsioon paroodiatele. Samas, nähtus on eksisteerinud juba aastakümneid ja jätab edukalt samal kursil, seega midagi on siit õppida. Olenevalt sihtrühmast ja tootest võib selline lähenemine olla väga edukas.

30. Sisuturundus fokuseerib müügi asemel probleemide lahendamisele. Erinevad how-to videod, toodete kasutamine ja teemaga seonduvad ülevaated aitavad kasutajate probleeme lahendada ja brandi usaldusväärsust tõsta.

31. Maandumislehed videoga töötavad palju paremini!

32. Interaktiivsed videod on veel vähe levinud kalli produktsioonikulu tõttu kuid samas ka väga haaravad. Erinevad tsenaariumid, kasutaja valikud loo edenedes annavad väga mängulise kogemuse.

33. Tootepaigutus meelelahutusvideos võib olla üks variant lõigata kasu videoturundusest. Parim näide on vist 007 ja tema autod.

PR ja avalikud suhted

34. Pressiavaldused videona tõmbavad kindlasti rohkem tähelepanu tavapäraste tekstide asemel.

35. PR toetavad materjalid videona. Tee ajakirjanikele, blogijatele jm. lihtsaks oma ettevõttest video tegemine või materjali levitamine. Eraldi meediakataloog videoklippide, b-rolli, heli ja sümboolikaga aitab parema uudisloo Sinu ettevõttest teha.

36. Suhted kogukonnaga on olulised. Video abil on võimalik edastada ettevõtte sotsiaalseid vastutusi, toetusi ja tegevust kogukonna edendamisel. Ära ainult räägi, näita ka videona!

37. Korporatiiv-jutusaade võib olla värske formaat iganädalase uudiskirja asemele.

38. Pressipakett ajakirjanikele ei peaks ammu enam olema video DVD või USB pulga peal vaid kättesaadav interneti vahendusel.

Üritused

39. Ürituse tutvustus videona on efektiivsem kui e-mail. Esined ettekandega, oled messil väljas? Saada sellest oma partneritele informatiivne videoklipp!

40. Vestluspaneel videona. Kogu kokku kuus oma parimat klienti ja mõni valdkonna ekspert, pane nad ühte tuppa videokaameraga ja tee video turuülevaadetest, trendidest ja tulevikust. Tõenäoliselt on tegu väärtuslikuima videomaterjaliga, mida sul õnnestub filmida.

41. Küsimused-vastused sessioon. Püüa mõnel avalikul üritusel oma eriala eksperte ja vii läbi küsimus-vastus interjvuu stiilis vestlus sinu klientidele olulisel teemal.

Veel turundusvideo kasutusvaldkondi

42. Värbamisvideo uute töötajate leidmiseks. Parimate töötajate meelitamine on keeruline, ehk on abi atraktiivsest turundusvideost?

43. Vlog ehk video-blogijad võib laias laastus jagada kaheks: elukutselised vlogijad ja harrastajad. Kuna videona sõnumi edastamine atraktiivselt on kordades raskem, on väga oluline vlogija esinemisoskus, hilisem tempokas montaaz ja sõnumi asjakohasus.

44. Sisereklaam kaubanduses on Eestis viimastel aastel läinud massiliseks. Igas suuremas toidupoes vaatab vastu reklaame täis ekraan.

45. Ettevõtte ooteruum või sisenemishall on hea koht ettevõtet tutvustava video näitamiseks.

46. Video mobiilil möödub lähiajal klassikalisest TV’st. Siin ei räägi me mitte Youtube vaatamisest mobiilsel seadmel vaid just mobiilide jaoks kohandatud videomaterjalist. Ultralühike, mobiili ekraaniformaate arvestav turundusvideo.

47. Turuuuringud, fookusgrupid. Kui pilt ütleb tuhat sõna, siis video ütleb tuhat pilti.. ehk siis, mida inimesed arvavad?

48. Aruanded ja analüüsid videona. Ja seda mitte teksti mahalugemisena kaamera ees vaid animeeritud graafikute, pildimaterjali jne abil värvikaks tehtud.

49. Videoajakirjad on regulaarselt ilmuvad saated oma teema ja spetsiifikaga, mida tellijatele saata. Youtubes näiteks saab tellida kanalina.

50. Kasutajate poolt loodud videod. Julgusta  tarbijaid saatma videosid oma tootest/teenusest ja jaga neid edasi oma turunduskanalites.

51. Kulisside-taga video aitab sinu brandi tarbijatele lähemale tuua ja lisada inimlikku dimensiooni peenelt häälestatud turundussõnumitele.

Võta meiega ühendust, mõtleme koos välja targa strateegia Sinu ettevõtte videoturunduseks.