Koolitusvideo

Ainsa videoproduktsiooni ettevõttena Eestis on meie produtsent pikaajaline kvalifitseeritud andragoog (täiskasvanute koolitaja).

See unikaalne eelis tähendab, et meilt tellitud koolitusvideo puhul oskame kaasa mõelda ka suuremas pildis – kuidas saavutada õppimine ja uue info omandamine.

Koolitusvideo ülesehitus on kriitiline hea õppematerjali loomisel. Kui füüsilises ruumis kannatab osaleja ka mitte nii huvitava materjali ära, siis e-koolituste ja online õppe puhul on koolitusvideo kvaliteet väga oluline Koolitusvideo on suurepärane abivahend e-koolitusel, kui seda teha õigesti!

Koolitusvideo abil saab teadmised ja oskuse edastada tõhusalt. Vaataja on haaratud, õpib paremini ja mis kõige olulisem – tal jääb see meelde!

Ka videoturunduses on koolitusvideod olulisel kohal. Õpevideo tegemine on hea sisuturundus, juhendades oma kasutajaid või potentsiaalseid kliente kasutama uut toodet või teenust, kasvatad usaldusväärsust ja kinnitad ennast pikaajalise äripartnerina.

Koolitusvideo elutsükkel

Koolitusvideo algab planeerimisega. Teemad, peatükid ja sõnumid. Video planeerimisetapis pannakse paika, millest rääkida, kuidas rääkida, kui pikalt ja millisele auditoorimile. Loomingulise planeerimise etapis määratakse ära kasutatavad visuaalid – taustad, ekraanigraafika, helitaust jm. visuaalsed abivahendid.

Produktsioonifaasis toimuvad videovõtted ja ekraanigraafika lisamine. Järeltöötluses lisatakse vajadusel animatsioonid, 3D graafika jm. sõnumi paremaks edasiandmiseks vajalikud visuaalid.

Koolitusvideo levitamine on kolmas oluline osa elutsüklist. Mis kasu on heast videost kui sellel pole vaatajaid? VideoFilm pakub tehnilise toe, et video oleks kättesaadav kodulehel, sotsiaalmeediakanalites või sinu privaatses e-koolituse süsteemis.

Koolitusvideo filmimine

Enamasti filmime koolitusvideo stuudiokeskkonnas, kas ühtlasel heledal taustal või chromakey (roheline ekraan) taustal ja asendame selle hiljem sobiva graafikaga. Filmimine läheb kiiremini, kui esinejal on tekstid eelnevalt selgeks tehtud. Täielikult peas tekstid olema ei pea, kasutame katteplaane vajadusel ka teleprompterit.

Olenevalt vajadusest kasutame lisaks väljaspool filmitud kaadreid, 3D animatsioone või graafikat. Kindlasti ei tähenda koolitusvideo üksluist loengut rääkiva peaga – teemad tuleb hoida kompaktsed, tempokad ja vaatajaid haaravana.