Tootevideo

Tootevideo on parim võimalus selgitada toote omadusi ja näidata, kuidas pakutav toode lahendab nende probleeme.Tootevideo selgitab vaatajale probleemi ja näitab, miks konkreetne toode sobib just selle parimaks lahenduseks. Tootevideo on efektiivsem kui fotod ja tekst!

Hea tootevideo

Hea tootevideo võib olla üksnes omadusi tutvustav videoklipp, samas ülimaks eemärgiks on vaatajaga samastumine. Kui suudad videos näidata vaatajale probleemi, mille ta oma elust ära tunneb, saab toote tutvustus hoopis teise hingamise. Antoine de Saint-Exupéry, Väikese Printsi autor, on öelnud:

Kui tahad ehitada laeva, ära õhuta inimesi puid raiuma ja ehitustöid tegema, pane nad unistama kaugetest maadest ja merereisidest.

Tootevideo peab samastumiseks tegema täpselt sama! Kui soovid, et video jõuaks vaatajateni kohale, ära alusta oma toote omaduste tutvustamisega. Räägi sellest, mis on valesti, kuidas seda paremaks tehes tõuseb elukvaliteet ja kuidas just täpselt Sinu toode aitab seda teha. Samas, alati ei pea lähenema nii emotsionaalselt ja lugu jutustades, lähenemisi video tegemiseks on tegelikult rohkem:

Tootevideosid on kolme tüüpi

Informatiivsed videod keskenduvad eelkõige toote omaduste tutvustamisele. Selged ja tempokad klipid annavad edasi toote kõige olulisemad parameetrid või kasutusvõimalused. Sellised videod annavad hea ülevaate tootest, samas jätavad kasulikkuse vaataja enda otsustada.

Emotsionaalsed videod rõhuvad tunde tekitamisele. Sellised videod jutustavad loo, kus tegelast saadab edu pakutava toote kasutamisel. Tihti ei tutvustata mitte toote omadusi vaid kasu, mida toote kasutamisel saadakse.

Meelelahutuslikud videod on eesmärgiga koguda vaatajaid, klikke ja jagamisi. Meelelahutuse sekka on segatud oskuslikult ettevõtte brandingut või kasutatakse meelelahutuses konkreetset toodet.

Millise lähenemise valid, sõltub täiesti Sinu ettevõttest, tootest ja sihtrühmast, kellele videod on suunatud. Üldistades võib öelda, et informatiivseid videosid on kõige kergem (ja eelarvesõbralikum) toota, emotsioonile ja meelelahutusele rõhuvad klipid sisaldavad juba täiendavat planeerimist, lavastamist ja on seega mahukamad tootmiseks.

Tootevideo tööprotsess

tootevideo

Eelproduktsiooni etapis leiame vastused küsimustele kellele videot toota, mis on põhisõnum, millise heli- ja videopildiga, kus filmida ja mis on eesmärgiks. Eelproduktsioon on kriitilise tähtsusega ja vähene või olematu eeltöö maksab tootmise käigus alati hiljem kätte.

Produktsioon ehk videomaterjali filmimine. Töö võttepaikades, videopildi, helisalvestuse, valgustuse jm. vajaliku tehnilise tööga video loomiseks. Umbes 25% projekti ajast kulub siin faasis.

Järeltöötlus. Monteerime kokku filmitud materjali, korrigeerime värvid, lisame graafika, pealeloetud tekstid, vajadusel animatsiooni või 3D graafika.

Levitamine- Aitame video kodulehele, optimeerime Youtube kanali ja teeme reklaami sotsiaalmeedias. Kõik selleks, et video leiaks just need õiged vaatajad

Tootevideod e-poes

Erinevad uuringud kinnitavad, et videod e-poes aitavad oluliselt kaasa ostuotsuse tegemisele. Veeb on kiirelt liikunud liikuva pildi poole ja kui aastaid on räägitud, et müügiks on vaja head tootefotot, siis tänaseks võib öelda, et edukaks e-kaubanduseks on vaja tootevideot. Müüginumbrite suurenemisele aitab kaasa juba kerge vaevaga tehtud tagasihoidlik video, mis näitab toote omadusi ja annab vaatajale ettekujutuse kasutusest.

Tootevideo õpetab toodet kasutama

Tootevideost on palju abi üldise kasutuskogemuse tõstmiseks. Lisaks paberil kaasa antud kasutusõpetusele tasub teha ka videoõpetus toote kasutamisest – tempokas paari minuti pikkune klipp annab hea ülevaate põhilistest protsessidest või seadme käitamisest. Samamoodi võib teha ohutusvideo, seadme hooldust juhendava klipi või “trikid ja nipid” video seadme paremaks kasutamiseks – võimalused on piiritud. Video-kasutusjuhendi saab tõlkida sobivasse keelde ja ühtlasi täidab see oma rolli ettevõtte üldises videoturunduse strateegias.