Mainevideo

Mainevideo aitab tutvustada ettevõtet uutele klientidele, näidata elu-olu ja pakutavat teenust või toodangut. Mainevideo tõstab ettevõtte usaldusväärsust!

VideoFilm filmib ja monteerib mainevideo, aitab levitada ja vaatajad leida.

Mainevideo ettevõtte tutvustuseks

Mainevideo aitab suurendada ettevõtte usaldusväärsust uute klientide silmis. Ainult ilusa kodulehe ja värvilise logoga varusatud ettevõte ei suuda oma uute klientidega saavutada seda kontakti, mida suudab hea mainevideoga. Siiras, vahetu, samas professionaalsel tasemel toodetud mainevideo aitab vaatajal mõista ettevõttes toimuvat ja näha inimesi fassaadi taga. VideoFilm aitab luua ettevõtte tutvustuseks töötava mainevideo.

Video vaatamine on internetikasutaja jaoks loomulik ja vahetu tegevus – uut infot võetakse vastu palju paremini video vahendusel kui ainult teksti ja pildiga. Oma kogemustele tuginedes võime kinnitada, et video abil saavutatakse palju parem konversiooni määr (kontakti võtmine, ostu sooritamine) kui ainult foto ja pildiga. Mainevideoga on võimalik saavutada palju suurem ROI (investeeringu tasuvus) kui fotomaterjali loomisega.

Video abil saavutatakse palju parem konversiooni määr (kontakti võtmine, ostu sooritamine) kui ainult foto ja pildiga.

Mainevideo tööprotsess

tootevideo

Eelproduktsioon ehk ettevalmistavad tegevused enne video filmimist. Eesmärgid paika, otsime asukohad, koostame storyboardi ja leiame vajalikud rekvisiidid.

Produktsioon e. töö võtteplatsil. Plaani elluviimine. Salvestame video, heli, foto jm. ettevõtte tutvustuseks vajaliku.

Järeltöötlus. Video ja audio montaaz, pealeloetud tekstid, graafika ja pildimaterjali töötlus. Infograafika lisamine, tiitrid ja tõlked.

Levitamine. Valmistöö laadimine sotsiaalmeediasse ja teistesse planeeritud kanalitesse, tasulised reklaamikanalid. Vaatajate leidmine ja statistika.