Turundusvideo

Turundusvideo tootmine ja levitamine. Aitame planeerida, filmida ja levitada meeldejäävaid turundusvideosid! Meie põhikliendiks on väikese- ja keskmise turunduseelarvega ettevõtjad, kel on vaja kuluefektiivselt toota turundusvideosid.

Võta ühendust: +372 52 76 805 ajalak@gmail.com

Oleme koostööpartneriks kogu turundusvideo tootmise elutsüklis, alatest video planeerimisest kuni tulemuse levitamiseni veebis.

Turundusvideo planeerimine

Turundusvideo tootmine algab selge võtmesõnumi leidmisega. Videod stiilis “meil on suur tootmine ja palju seadmeid” kõnetavad tellijat, küll aga mitte video sihtrühma. Selge võtmesõnum aitab paika panna turundusvideo fookuse ja on vundamendiks kogu järgnevale tootmisprotsessile. Turundusvideo võtmesõnumi leidmisest oleme pikemalt kirjutanud ka oma blogis.

Loomingulise planeerimise etapis leitakse vastused küsimusele, kuidas siduda võtmesõnum visuaalidega ehk kuidas anda läbi ekraani edasi oluline. Millist graafikat kasutada, milline on video üldine stiil, kas lavastatud või päriselt ja otse? Loomingulise planeerimise etapis saavad paika võttepaigad, videos osalejad ja tekstid.

Turundusvideo produktsioon

Videovõtted võtavad kogu projektist umbes 30%. See on reaalne aeg kaameratega võttepaigal – töö osalejatega, video, heli ja valgustuse haldus. Hästi tehtud planeerimisfaas aitab produktsiooniaega hoida kompaktsena ja vastupidi – puudulik planeerimine võib sellest etapis kätte maksta. Oleme blogis kirjutanud ka sellest, kuidas turundusvideo eelarvest maksimum võtta, produktsioonietapis on selleks palju võimalusi.

Videovõtted võtavad kogu projektist umbes 30%. See on reaalne aeg kaameratega võttepaigal – töö osalejatega, video, heli ja valgustuse haldus

Järeltöötluses toimub graafika lisamine, helindamine ja muu infomaterjali lisamine. Targa montaazi abil on siin võimalik jällegi päris palju eelarvet kokku hoida, monteerides materjalist kokku erinevate sõnumitega turundusvideod.

Turundusvideo levitamine

Levitamise faasi saab jagada laias laastus kaheks: 1) tehniline ja 2) strateegiline. Tehnilises faasis saavad lahenduse kõik küsimused, mis sisaldavad video formaate, kodulehele lisamist, märksõnadega sidumist jm. süsteemi tasandil tööd. Strateegiline osa leiab vastused küsimustele, kus levitada, millisele auditooriumile, milline on levitamise eelarve ja kuidas seda kõige paremini kasutada.

Turundusvideo hind

Läheneme igale projektile individuaalselt, samas on aastatega tekkinud kogemus, kus sarnased tellimused mahuvad ühesugusesse eelarvesse.Töötame alati fikseeritud eelarvega ja peame sellest kinni. Tavapärase projekti eelarvet mõjutavad neli faktorit:

 • Võtteplatsil kuluv aeg filmimisele
 • Montaazi ja järeltöötlusele maht
 • Võttepaikade asukoht
 • Animatsiooni, näitlejate või helindamise kasutamine

Võtmed-kätte videoprojektide hind jääb tavapäraselt vahemikku 1700€ kuni 7500€. Täpse pakkumise saamiseks võta ühendust Võta: +372 52 76 805 või ajalak@gmail.com

Lihtne videotutvustus

Tavapäraselt on see 30-60sek. mainekujunduse klipp veebireklaami jaoks. Hea olukordades, kus on vaja kiirelt saata üks konkreetne sõnum sihtrühmale. Näiteks tööpakkumine, uus toode või Hooandja projektile raha küsimine. Näidispakkumine reklaamklipile:

 • ½ päeva filmimist kliendi juures või stuudios
 • Kuni 3 päeva montaazi ja järeltöötluse aega
 • Video planeerimine ja storyboard
 • Heli salvestamine, montaaz ja järeltöötlus
 • Logoanimatsioon sissejuhatuses või klipi lõpus
 • Litsenseeritud taustamuusika või näitleja pealeloetud teksid (kui vaja)
 • Video edastatakse veebilehele sobivas formaadis ja HD kvaliteedis Youtube jaoks
 • Tehniline tugi video levitamiseks veebis

Näidispakkumise hind 1700€+km. Täpse pakkumise saamiseks võta ühendust: +372 52 76 805 või ajalak@gmail.com

Esindusvideote komplekt

Tavapäraselt sisaldab see pakett põhjaliku turundusvideo loomist ettevõtte toodetest või teenustest. Tulemuseks ettevõtte spetsiifikat arvestades koostatud esindusvideo. Tark planeerimine aitab tulevikus videomaterjali korduvkasutada ja sellega turunduseelarvet kontrolli all hoida. Näidispakkumine:

 • kuni 2 päeva videovõtteid
 • Vajadusel aerovideo drooniga
 • kuni 5 päeva montaazi ja järeltöötlust
 • Video planeerimine ja storyboard
 • Heli salvestamine, montaaz ja järeltöötlus
 • Täiendav animatsioon sissejuhatuse või klipi lõpus
 • Litsenseeritud taustamuusika või näitleja pealeloetud teksid (kui vaja)
 • Video edastatakse veebilehele sobivas formaadis ja HD kvaliteedis Youtube jaoks
 • Tehniline tugi video levitamiseks veebis

Näidispakkumise hind alates 2800€ kuni 3500€ +km. Täpse pakkumise saamiseks võta ühendust: +372 52 76 805 või ajalak@gmail.com

Turundusvideote seeria

Tavapäraselt koosneb see pakett seeriast videodest ettevõtte tutvustusest, toodete või teenuste klippidest. Paketti filmides paneme palju rõhku materjali korduvkasutatavusele st. filmime kindlasti üldplaane ja detaile, mida tulevikus ka järgnevates klippides kasutada ilma, et selleks peaks võttegrupp uuesti objektile minema. Näidispakkumine:

 • 3 kuni 5 päeva videovõtteid
 • Vajadusel aerovideo drooniga
 • 12 päeva montaazi ja järeltöötlust
 • Video planeerimine ja storyboard
 • Heli salvestamine, montaaz ja järeltöötlus
 • Täiendav animatsioon sissejuhatuse või klipi lõpus
 • Litsenseeritud taustamuusika või näitleja pealeloetud teksid (kui vaja)
 • Video edastatakse veebilehele sobivas formaadis ja HD kvaliteedis Youtube jaoks
 • Tehniline tugi video levitamiseks veebis

Näidispakkumise hind alates 7700€ +km. Täpse pakkumise saamiseks võta ühendust: +372 52 76 805 või ajalak@gmail.com

Turundusvideoga eksportima

Video mängib väga suurt rolli eksporditurgudele sisenemisel. Uuringud näitavad, et inimesed usuvad rohkem videot kui fotot (videos on raskem valetada?) ja seetõttu on turundusvideol ka suur roll ettevõtte usaldusväärsuse tõstmiseks. Ekspordiks suunatud video teeme sihtturu keeles, igale lihtturule saab materjali korduvkasutada ja lokaliseerida, sellise materjali mõju on suurem kui ühe ingliskeelse klipi valmistamine.