Turundusvideo sisu koostamise soovitused

Turundusvideo sisuloome võib otsast lõpuni sisse osta või teha oma ettevõtte vahenditega, kõik sõltub eelarvest ja soovist. Sisseostetud kirjutamine ja planeerimine on kindlasti mugavam ja professionaalsel tasemel, küll aga võib jääda puudu töö tegija teadmistest ettevõtte spetsiifika ja nüansside kohta. Hea loovkirjutaja / storyboardi koostaja süveneb põhjalikult ettevõtte väärtuspakkumisse ning teeb endale selgeks detailid. See kõik aga on tööaeg, mis projekti eelarves tähendab lisanduvat kulu. Alternatiiviks on võtta kogu ettevalmistuse osa oma ettevõtte siseselt kanda. Järgnevalt olulised detailid, mida peab turundusvideo tekstide kirjutamisel arvestama, kui olete otsustanud selle töö ise ära teha:

Turundusvideo käsikiri

Kogu loovjuhtimise protsess algab käsikirjast (sõnumid ja sihtrühm on praeguseks juba selged). Käsikirja kirjutamine võib esmapilgul tunduda keeruline, samas saab paari lihtsa võttega tööd enda jaoks oluliselt lihtsustada:

  1. Kõigepealt räägi, siis kirjuta. Ütle kõva häälega välja laused, mida soovid kirja panna ja seejärel kirjuta need üles. Nii väldid liig keerulist sõnakasutust ja erakordselt komplekse struktuuriga lingvistilist žonglöörimist (proovi nüüd seda lauset videos ette lugeda).
  2. Lihtsam on parem. lihtlaused, konkreetsed ja selged sõnumid. Iga punkt võimaldab videos pidada väikese pausi. See aitab vaatajal öeldut enda jaoks mõtestada. Trükimeedias saab lugeja segaseks jäänud lauset uuesti lugeda, videos läheb mõte lihtsalt kaotsi.
  3. Ilmekalt lugedes kontrollid aega. Kui arvad, et kogu sõnum on kirja pandud, pane käima stopper ja loe ilmekalt (mitte liigselt kiirustades, ilusaid pause pidades) tekst valjult ette. Palju kulus? Näiteks sellesama postituse lugemine siia kohani võtab juba aega umbes 70-80 sekundit. See on üle poole soovitatavast turundusvideo pikkusest! Arvesta umbkaudu 125-150 sõna minuti kohta.
  4. Probleem – lahendus – edulugu. Kõige klassikalisem videoturunduse ülesehituse skeem, kõigepealt rääkida probleemist, seejärel Sinu ettevõtte poolt pakutavast lahendusest ja lõpuks sellest, kuidas see lahendus kasu toob (koos näidetega elust enesest). Ajaline suhe võiks olla 10/30/60 ehk siis 10% ajast probleemi olemus, 30% ettevõtte poolt pakutud lahendus ja 60% ajast eduloo kirjeldamine. See ei ole muidugi kivisse raiutud aga näiteks kulutada pool klipi sisust probleemi kirjeldamisele on ilmselge liialdus. Põhisõnum peab paigas olema!
  5. Edasta oma sõnum esimese 10 sekundiga, peale seda tuleb juba värvi lisamine, detailid ja täsustavad faktid.
  6. Turundusvideo lõppeb üleskutsega tegevusele, ehk call to action‘ga. Mida sa soovid, et vaataja teeks peale video vaatamist? Ära jäta kasutajat mõistatama, ütle talle soovitud tegevus ette.

Turundusvideo storyboard

Storyboard e. visuaalne planeerimine saab toimuda peale käsikirja valmimist. Kui käsikirjaga fikseeritakse kõik videos kuuldav, siis storyboardi abil planeeritakse turundusvideo visuaalne pool. Kuidas kadreerida, mida näidata, kui pikalt näidata – kõigele sellele annab vastuse storyboard. Soovitus on visuaalne planeerimine jätta videoproduktsiooni eest vastutavale poolele, siin peab palju arvestama videotehniliste ja montaazidetailidega. Küll aga annab hea produktsioonifirma storyboardi enne filmimist tellijale ülevaatamiseks või kinnitamiseks. Meie kogemus on, et storyboard lühendab oluliselt montaazile kuluvat aega ja iga storyboardile kulutatud tund võidab hiljem kaks tundi produktsiooniaega.

Storyboarde tuleb paljudes erinevates formaatides: joonistatud kaadrid, tekstide ja tingmärkidega tähistatud või nagu meie VideoFilmis armastame teha – visuaalselt animeeritud fotod koos pealeloetud käsikirjaga. Usume, et nii saab klient kõige parema ülevaate videost ja hilisemaid arusaamatusi on vähem.

Võta meiega ühendust, mõtleme koos välja targa strateegia Sinu ettevõtte videoturunduseks.