Turundusvideo investeeringust maksimum

Turundusvideo tootmisel nõustasime hiljuti klienti, kes soovis videoproduktsiooni eelarvest maksimumi võtta ja tundis muret, kauaks tema video jääb ettevõttele ajakohaseks.

Turundusvideo on uus kanal turunduseks ja väga palju tullakse siia kogemusega trükitud turundusmaterjalide maailmast. Eks me kõik oleme kuulnud neid lugusid, kus 10.000 koopiat firmat tutvustavaid reklaamkatalooge on osutunud kasutuks, kuna firma tegevusalas toimus muudatusi või tegevjuht on vahetund. Või juba klassikaks kujunev juhtum suure kirjaveaga esimesel leheküljel.

Mida teha nende kõigi kasutute koopiatega? Vanapaberisse, üle kleepida või …

Turundusvideos ei ole kirjavigu

Videoga ei ole kitsaskohti, mida pidevalt trükimeediat kasutades kohtame. Koos videomaterjaliga antakse üle ka võimalus aja möödudes lisada kaadreid, teha uus montaaz, lisada tekste ja värskendada sellega oma turundusvideo ajakohasust.

See omakorda tähendab, et video ei ole lõplikult kunagi valmis. Sõnumit võib läbi aja muuta ja turundusvideo saab kohandada erinevatele auditiooriumitele, erinevatele sihtturgudele.

Video on lõputult kohandatav

Võimalus turundusvideot hiljem muuta toob mängu strateegilise videoturunduse planeerimise. Hoolega tehtud eeltöö tähendab, et kord üles filmitud videomaterjali on võimaliuk montaazide käigus lõputult muuta ja sama materjal kannab erinevaid sõnumeid mitme aasta vältel.

turundusvideo tark planeerimine

Näiteks filmisime hiljuti mehhaanikafirmale tutvustavat klippi välispartneritele näitamiseks. 3 päevaga kogunes muljetavaldav kogus videomaterjali, mida sai lisaks eesmärgiks seatud mainefilmile kasutada ka hiljem tööandjat tutvustava värbamisvideo loomiseks ilma, et oleks pidanud uut võttepäeva kulutama.

Olemasolevast videomaterjalist uue sõnumi koostamine on VideoFilm meeskonnale pigem igapäevane praktika. Tõenäoliselt ei õnnestu ühest materjalist kokku panna täiesti erineva sõnumi ja iseloomuga lugusid, küll aga annab värske vaatenurga senisele turundusvideole.

Tark videoproduktsiooni strateegia

Soovitame alati oma kliendil mõelda ette, kuidas videost võtta maksimumi nii, et see ei jääks ühekordseks projektiks vaid pigem pikaajaliseks strateegiliseks videoturunduslikuks tegevuseks ja tööriistakss.

Uued videoprojektid võivad nõuda täiendavat filmimist või värskelt pealeloetud tekste, küll aga saab siin suures osas ära kasutada varemfilmitud materjale ja katteplaane.

Tark videoproduktsiooni planeerimine hoiab märgatavalt kokku Sinu turunduseelarvet ja mine tea, äkki maksab kinni ka need 10.000 koopiat kasutut reklaamkataloogi laoriiulil?

Võta meiega ühendust, mõtleme koos välja targa strateegia Sinu ettevõtte videoturunduseks.