10 suurimat viga videoturunduses

Suurimad vead videoturunduses. Kujuta ette, et oled oma videoprojekti valmis saanud, pannud kodulehele ja midagi ei juhtu. Miks? Kuhu jääb edu?

Videoturundus peaks järgima konkreetset plaani. Kui seda ei tehta, on tõenäosus edu saavutada ka väike. Järgnevalt 10 enamlevinud põhjust, miks turundusvideoga edu ei saavutata:

1. Halvasti sõnastatud eesmärgid

Kas suudad täita järgnevad lüngad?: See video aitab ___{sihtrühm}____ aru saada, kuidas meie toode lahendab _____{probleem}____ ja pakub sellega ____{kasu}___. Me mõõdame video edukust ___{mõõtesüsteem}___ abil.

Kui sa ei suuda selgelt ja konkreetselt neid lünki täita, on tõenäoline, et video ei saavuta oma eesmärke. Kui Sa ei suuda täita viimast lünka, siis ei tea keegi üleüldse, mis on eesmärk ja kas selles suunas liiguti.

2. Selge sõnumi puudumine

“Kodumaisel kapitalil baseeruv usaldusväärne ettevõte laia kliendibaasiga ja… ” Oeh. Isegi, kui Sul on väga täpselt segmenteeritud sihtrühm, probleemi ja kasu sõnastused, peab video sõnum olema selge ja üheselt mõistetav. Mõned enamlevinud vead videoturunduses on:

  • Video räägib ainult Sinust. Kedagi ei huvita Sina vaid oma probleemi lahendamine
  • B2N (business 2 noone). Kui Su video sõnum on nii üldsõnaline ja laialivalguv, et see ei kõneta kedagi, siis tõenäoliselt ka keegi ei reageeri. Ole konkreetne, vali üks sihtrühm, üks probleem ja koosta sõnum just sellele segmendile.
  • Kantseliit tapab sõnumi. “Paradigmade muutusega saavutatud sünnergia..” ja teised imetabased leiutised
  • Liiga palju sõnu. Palju sõnumeid ühes videos ei muuda videot paremaks, vaid lahjendavad põhisõnumit. Üldistades võib öelda, et lühike on parem kui pikk.

3. Video ei kõneta vaatajaid

Parimad sõnumid töötavad alateadlikult. Sõnumi edastaja paneb sind mõtlema, veel parem – tundma midagi. Kui Sinu video on igav (näiteks lihtsalt rääkiv pea), siis ei kõneta see kedagi ja Sa kaotad kiiresti oma auditooriumi. Faktid on olulised kuid hea lugu on parem. Kuigi võib tunduda, et “27% paremate omadustega toode” on hea argument, siis vaatajale on huvitavam teada, kes ja mis põhjustel on otsustanud just seda toodet kasutada.

4. Kehv või olematu eeltöö

Oluliseim osa videovõtete juures on eeltöö. Tõenäoline on, et üllatused valmisprojekti puhul on põhjustatud puudulikust ettevalmistustööst. Täpselt väljatöötatud sõnumid, visuaalid ja toetav graafika. Võtete nimekiri aitab saada ülevaadet, mida täpselt, kus ja kuna on vaja filmida. Levitamise plaanist abi auditooriumini jõudmisel. Need kõik tuleb teha ära juba enne kui kaameraga filmima hakatakse.

5. Alustati loomingulise osaga

“Meie ettevõtte juhil on äge idee video jaoks…” kõlab juba eos hävinguna. Loominguline planeerimine peab tulema peale sihtrühma ja sõnumi paikapanekut, mitte enne. Loomulikult, kui ettevõttel on vahendeid, et toota ägedaid meelelahutusvideosid, siis teeme ära! Enamus videoturundusest paraku sellesse kategooriasse ei lange.

6. Video ei toeta brändi

Liiga tihti luuakse videosid isolatsioonis st. eraldiseisva osana ja üldist brandikuvandit mittejärgivana. Sinu ettevõtte brändikogemus on kõigi komponentide summa, kaasa arvatud video! Video peab toetama üldist brandikuvandit, ettevõtte hoiakut ja kommunikatsioonikeelt. Video tootja peab mõstma, kellele, mida ja mis moel tuleb öelda.

7. Eelarve on liiga väike

“paarisaja euroga” turundust ei tee paraku. Videoturunduse hinnad on tänu tehnika kättesaadavusele ja internetivideo levikule tulnud alla väga palju, siiski maksab progessionaalide aeg ja meeskonnatöö. Video tootmine ei tohi võtta kogu eelarvet, see on alles osa edukas videoturunduses.

8. Vale video tüüp, vale lähenemine

Videoturunduses on palju erinevaid lähenemisi ja võimalusi. Siin on 51 võimalust videoturunduse kasutamiseks. Võib juhtuda, et kasutad vales meediumis valet videot. Näiteks pikk video ei tööta Facebookis, rääkiv pea on igav pikalt ja võibolla ettevõtte juht ei olnudki kõige parem tüüp esinema? Millist videot toota ja levitada on täpselt sama oluline kui sõnumi valimine.

9. Puuduv üleskutse tegevusele

Mida soovid, et vaatajad teeksid peale video vaatamist? Kui Sina ei tea ja seda videos ei ütle, ei tea ka vaatajad.

10. puudulik levitamine, olematu SEO

Isegi hea video vajab abi levimisel, muidu oled lihtsalt raha kulutanud. Kas koduleht kus video asub on optimeeritud, otsimootorites leitav? Milliste märksõnadega on video seotud? Kas levitad infot video kohta valdkonna portaalides. Kas saadad uudiskirjaga oma klientidele. Tasulised sotsiaalmeedia kampaaniad ja tasulised märksõnaotsingud on videoturunduses väga igapäevased võtted leviku parandamisel.

Turundusvideo loomisel jaguneb eelarve enamvähem võrdselt kolme osa vahel: eeltöö, filmimine & montaaz, levitamine.

Kui vajad abi videoturunduse väljatöötamiseks, küsi meilt abi!