Kuidas sotsiaalmeedia heli tappis

Oleme viimase poolteise aasta jooksul väga palju tööd teinud sotsiaalmeediasse – Facebook, Instagramm, LinkedIn. Erinevad uuringud nende kanalite videotarbimiste harjumuste kohta kinnitavad üht kurba fakti – 90% vaatajaid vaatavad pilti ilma helita.

Mida see number tähendab videoproduktsiooni ja videoturunduse strateegias?

  • Video, mille keskseks sõnumi edastajaks on heli, ei tööta enam. Heli on hea ja vajalik aga tark mõte on seda dubleerida subtiitrite või ekraanigraafikaga.
  • Video tõlkimine on muutunud lihtsamaks. Kui sõnumi kandjaks on pilt, mitte audio, saab erinevaid keeleversioone toota graafika muutmisega, mis käib kiiresti.
  • Stsenaarium peab muutuma pildikesksemaks, kogu sõnumit peab olema võimalik haarata “tummfilmina”

By Andres

Andres on multimeedia ja videoproduktsiooniga kokku puutunud juba üle 15. aasta. Adobe tootespetsialisti ja koolitajana on ta pidevalt kursis viimaste tehnoloogiate ja võimalustega. Multimeediadisainerina töötab pidevalt liikuva graafika, heli ja videoga.