Kuidas sotsiaalmeedia heli tappis

Oleme viimase poolteise aasta jooksul väga palju tööd teinud sotsiaalmeediasse – Facebook, Instagramm, LinkedIn. Erinevad uuringud nende kanalite videotarbimiste harjumuste kohta kinnitavad üht kurba fakti – 90% vaatajaid vaatavad pilti ilma helita.

Mida see number tähendab videoproduktsiooni ja videoturunduse strateegias?

  • Video, mille keskseks sõnumi edastajaks on heli, ei tööta enam. Heli on hea ja vajalik aga tark mõte on seda dubleerida subtiitrite või ekraanigraafikaga.
  • Video tõlkimine on muutunud lihtsamaks. Kui sõnumi kandjaks on pilt, mitte audio, saab erinevaid keeleversioone toota graafika muutmisega, mis käib kiiresti.
  • Stsenaarium peab muutuma pildikesksemaks, kogu sõnumit peab olema võimalik haarata “tummfilmina”